Povratak

Održana edukacija o obrazovanju odraslih

Održana je prva edukativna online radionica Mreže na temu obrazovanja odraslih, koju je vodio dr. sc. Tihomir Žiljak.

Sudionici su dobili detaljniji uvid u koncept cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih. UNESCO izdvaja tri ključna područja vještina i učenja odraslih: (1) osposobljavanje odraslih za pismenost i osnovne vještine; (2) kontinuirano osposobljavanje i profesionalni razvoj; (3) promicanje aktivnog građanstva kroz ono što je poznato kao obrazovanje u zajednici.

Obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj definira se kao obrazovanje odraslih osoba koje u dobi uzrasta za redovito školovanje nisu dobile odgovarajuće obrazovanje ili im je potrebna nadopuna stručne naobrazbe. Jedan od najvećih izazova u obrazovanju odraslih je upravo u prilagodbi osnovnoškolskih i srednjoškolskih programa odraslim osobama koje iza sebe već imaju određeno životno iskustvo te prilagođavanje njihovih svjedodžbi standardima Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

Također, valja napomenuti kako se u prijedlogu novog Zakona o obrazovanju odraslih pod pojmom obrazovanja odraslih misli samo na formalne oblike obrazovanja odraslih, dok su neformalno učenje i obrazovanje odvojeni pojmovi. Svakako bi bilo poželjno da novi Zakon omogući priznavanje neformalno i informalno stečenih znanja i vještina.

Drugi dio radionice bio je posvećen preprekama sudjelovanja odraslih u obrazovanju kao i trenutnom stanju obrazovanja odraslih u Hrvatskoj. Prepreke za sudjelovanje odraslih sistematizirane su u tri skupine ovisno o uzrocima te se dijele na osobno uvjetovane prepreke, programske prepreke te institucionalne prepreke.

Većina prepreka je identificirana kroz održane fokus grupe te će detaljni nalazi za sve razine obrazovanja biti predstavljeni krajem godine. Da situacija nije idealna ukazuju i podaci Eurostata koji Hrvatsku stavljaju na dno Europske unije po sudjelovanju u obrazovnim programima sa svega 3% stanovnika u dobi između 25 i 65 godina, dok je prosjek na razini Europske unije 10%.

Završni dio radionice bio je posvećen politikama obrazovanja odraslih na razini Europske unije i Republike Hrvatske. Velike nade polažu se u novi Zakon o obrazovanju odraslih koji između ostalog i zakonski regulira prijedlog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti o uvođenju vaučera za obrazovanje odraslih na iznos od 10.000 kuna po pojedincu.

(Tekst paralelni objavljen na https://lokalnahrvatska.hr/vijest.php?nw=5003_1636541694)