Povratak

Strukturirani dijalog

09/10/2023

Stručnjaci upozoravaju na prepreke i izazove s kojima su suočeni osnovnoškolci, posebice...

Saznajte više
02/10/2023

Objavljuje se serija preporuka najveće nacionalne koalicije stručnjaka za prevenciju obrazovnih nejednakosti...

Saznajte više
11/09/2023

U četvrtak, 7. rujna 2023., izašao je članak u Jutarnjem Listu za...

Saznajte više
11/09/2023

U četvrtak, 20. srpnja 2023. u Hotelu Dubrovnik održan je okrugli stol...

Saznajte više
04/09/2023

Preko 60 odgojno-obrazovnih radnika:ca okupilo se na Okruglom stolu „Unaprjeđenje pravičnosti i...

Saznajte više
28/06/2023

U Rijeci je održan okrugli stol o pravičnosti i uključivosti visokog obrazovanja ...

Saznajte više
05/06/2023

Mreža poziva sve zainteresirane na e-konzultacije o nacrtima preporuka za sve razine...

Saznajte više
02/06/2023

Poziv na seriju okruglih stolova Mreže Radne skupine Mreže počinju s održavanjem...

Saznajte više
10/04/2023

Povodom javne rasprave oke eksperimentalnog programa cjelodnevne škole klub zastupnika SDP-a organizirao...

Saznajte više
06/04/2023

Mreža Cjeloživotno učenje za sve smatra da uvođenje cjelodnevne osnovne škole može...

Saznajte više