Povratak

Strukturirani dijalog

28/06/2023

U Rijeci je održan okrugli stol o pravičnosti i uključivosti visokog obrazovanja ...

Saznajte više
05/06/2023

Mreža poziva sve zainteresirane na e-konzultacije o nacrtima preporuka za sve razine...

Saznajte više
02/06/2023

Poziv na seriju okruglih stolova Mreže Radne skupine Mreže počinju s održavanjem...

Saznajte više
10/04/2023

Povodom javne rasprave oke eksperimentalnog programa cjelodnevne škole klub zastupnika SDP-a organizirao...

Saznajte više
06/04/2023

Mreža Cjeloživotno učenje za sve smatra da uvođenje cjelodnevne osnovne škole može...

Saznajte više
30/03/2023

Članovi Mreže nastavljaju svoje aktivnosti zagovaranja unaprjeđenja pravičnosti i uključivosti hrvatskog obrazovnog...

Saznajte više
15/02/2023

Mreža Cjeloživotno učenje za sve nastavlja svoje zagovaračke aktivnosti. U sklopu eSavjetovanja...

Saznajte više
10/10/2022

Održana prezentacija „Obrazovne nejednakosti u srednjem i visokom obrazovanju iz perspektive ključnih...

Saznajte više
03/06/2022

Dana 1. lipnja 2022. u hotelu Dubrovnik održana je konferencija GOOD inicijative...

Saznajte više
13/05/2022

Okrugli stol je organizirao Institut za razvoj obrazovanja ispred Mreže Cjeloživotno učenje...

Saznajte više