Povratak

Vijesti

10/10/2023

Mreža Cjeloživotno učenje za sve će u periodu od 3. do 20....

Saznajte više
09/10/2023

Stručnjaci upozoravaju na prepreke i izazove s kojima su suočeni osnovnoškolci, posebice...

Saznajte više
04/10/2023

Nove preporuke stručnjaka naglašavaju važnost sustavne podrške odgojiteljima za rad s djecom...

Saznajte više
02/10/2023

Završna konferencija projekta Mreže Cjeloživotno učenje za sve, pod nazivom „Obrazovne nejednakosti...

Saznajte više
02/10/2023

Objavljuje se serija preporuka najveće nacionalne koalicije stručnjaka za prevenciju obrazovnih nejednakosti...

Saznajte više
11/09/2023

U četvrtak, 7. rujna 2023., izašao je članak u Jutarnjem Listu za...

Saznajte više
11/09/2023

U četvrtak, 20. srpnja 2023. u Hotelu Dubrovnik održan je okrugli stol...

Saznajte više
04/09/2023

Preko 60 odgojno-obrazovnih radnika:ca okupilo se na Okruglom stolu „Unaprjeđenje pravičnosti i...

Saznajte više
28/06/2023

U Rijeci je održan okrugli stol o pravičnosti i uključivosti visokog obrazovanja ...

Saznajte više
05/06/2023

Mreža poziva sve zainteresirane na e-konzultacije o nacrtima preporuka za sve razine...

Saznajte više