Povratak

Održane fokus-grupe s dionicima o obrazovnim nejednakostima

Između travnja i lipnja 2021. održano je pet zasebnih fokus-grupa s ključnim dionicima obrazovnog sustava u Hrvatskoj radi utvrđivanja mišljenja i stavova donositelja odluka i drugih relevantnih dionika obrazovnog sustava o problemu obrazovnih nejednakosti te mogućnostima njihova ublažavanja ili uklanjanja.

Sukladno tome, Mreža je osnovala četiri tematske skupine koje su pripremile i provodile fokus-grupe u sljedećim područjima:

  • rani i predškolski te osnovnoškolski odgoj i obrazovanje
  • srednjoškolsko obrazovanje
  • visoko obrazovanje
  • obrazovanje odraslih

U skladu s ciljem fokus-grupa formulirana su tri krovna istraživačka pitanja, koja je svaka tematska skupina mogla prilagoditi specifičnostima razine obrazovanja kojom se bavila:

  • Kako dionici u području obrazovanja percipiraju obrazovne nejednakosti u Hrvatskoj?
  • Koje su trenutne prakse dionika i njihovih institucija za smanjenje obrazovnih nejednakosti?
  • Kako donositelji odluka / dionici u području obrazovanja vide mogućnosti ublažavanja/otklanjanja obrazovnih nejednakosti u Hrvatskoj? 

U fokus-grupama je sudjelovalo ukupno 33 predstavnika institucija dionika obrazovnog sustava, uključujući ministarstva, nacionalne agencije, centre i urede, jedinice lokalne samouprave, obrazovne ustanove, strukovne udruge i organizacije civilnog društva. Izvještaj s rezultatima fokus grupa bit će objavljen početkom 2022. godine.