Zalažemo se za pravičan i
uključiv sustav odgoja i
obrazovanja u Hrvatskoj.

Prijavite se na našu mailing listu i pratite aktivnosti Mreže.

  Saznajte više o mreži

  Mreža Cjeloživotno
  učenje za sve

  Pokretanje mreže

  Mreža Cjeloživotno učenje za sve pokrenuta je u listopadu 2020. godine u sklopu projekta „Tematska mreža Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“, čiji je nositelj Institut za razvoj obrazovanja te koji je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Osnovni članovi Mreže su osam organizacija civilnog društva, jedna javna ustanova i jedan znanstveni institut. U daljnji rad Mreže mogu se uključiti novi institucionalni i individualni članovi.

  Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda (85%) i sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%). Ukupna vrijednost projekta iznosi 470.217,35 EUR (3.542.852,64 kuna), a razdoblje provedbe projekta je od 29. listopada 2020. do 29. listopada 2023.

  Kontakt osoba: Thomas Farnell, iro@iro.hr.

  Svrha mreže

  Mreža Cjeloživotno učenje za sve zalaže se za pravičan i uključiv sustav odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj. Svrha Mreže je povezati znanstvenike, organizacije civilnog društva i druge dionike za zajedničko djelovanje u identificiranju obrazovnih nejednakosti, predlaganju javnopolitičkih rješenja za otklanjanje istih te raspravljanju i zagovaranju istih putem strukturiranih dijaloga s javnom upravom i drugim dionicima.

   

  Mreža pristupa temi obrazovnih nejednakosti kroz prizmu cjeloživotnog učenja, obuhvaćajući time:

   • rani i predškolski odgoj i obrazovanje
   • osnovnoškolsko obrazovanje
   • srednjoškolsko obrazovanje (gimnazijsko, strukovno i umjetničko obrazovanje)
   • visoko obrazovanje
   • obrazovanje odraslih (koje pokriva sve razine od osnovnog do visokog obrazovanja kao i dalje neformalno učenje).
  Načela, način rada i pojmovnik ključnih termina

  Više informacija o Mreži, o njenim načelima i načinu rada, kao i o ključnim terminima kojima će se baviti Mreža, dostupne su u sljedećem dokumentu.

  Mreža cjeloživotno učenje za sve: svrha, načela, aktivnosti i članovi članovi

  Članovi mreže

  Temeljni članovi

  Popis svih temeljnih i pridruženih članova Mreže se nalazi u ovom dokumentu.

  Molimo kontaktirajte nas na iro@iro.hr ako želite postati članom Mreže.

  Članovi mreže

  Naši partneri

  Popis svih temeljnih i pridruženih članova Mreže se nalazi u ovom dokumentu.
  Istraživanja mreže

  Istraživanja i
  preporuke

  Mreža će provesti istraživanja i definirati policy preporuke na sljedeće teme:

   • rizik isključenosti djece predškolske i osnovnoškolske dobi
   • razlike u obrazovnom uspjehu i dobrobiti učenika u srednjim školama
   • trendovi i uzorci odustajanja od studija u visokom obrazovanju
   • trendovi i uzorci nejednakog pristupa obrazovanju odraslih
   • analiza strateških dokumenata Vlade RH u vezi otklanjanja obrazovnih nejednakosti.