Povratak

Održan okrugli stol u Splitu o unaprjeđenju pravičnosti i uključivosti osnovnoškolskog obrazovanja u Hrvatskoj

Preko 60 odgojno-obrazovnih radnika:ca okupilo se na Okruglom stolu „Unaprjeđenje pravičnosti i uključivosti osnovnoškolskog obrazovanja u Hrvatskoj“ na kojem su predstavnici Mreže Thomas Farnell, Eli Pijaca Plavšić i Jelena Perak predstavili Okvir za analizu i preporuke Mreže,  sažetak analize problema i analize snaga osnovnoškolskog sustava te sažetak preporuka za javne politike. Na temelju prezentiranog, sudionici:ce su imali priliku osvrnuti se i dati svoje prijedloge izmjena i dopuna identificiranih problema te predloženih preporuka, ali i podijeliti svoja iskustva s nejednakostima u sustavu te ocijeniti izvedivost preporuka i prilike za njihovo donošenje.

Održani strukturirani dijalog je bio je izuzetno koristan te je Mreža dobila nove uvide, konkretnije ideje i prijedloge za unaprjeđenje preporuka osnovnoškolskog obrazovanja u Hrvatskoj. Posebice se to odnosi na područja poput tranzicije djece iz ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u osnovnoškolsko obrazovanje te njihovo daljnje praćenje, poglavito djece iz skupina u nepovoljnom položaju; nedostatak adekvatne i sveobuhvatne integracije pomoćnika u nastavi u sam obrazovni proces, neadekvatni uvjeti rada i same percepcije njihove uloge i važnosti u radu s djecom s teškoćama u razvoju; nedovoljne podrške odgojno-obrazovnim radnicima:cama u radu s učenicima na teme mentalnog zdravlja, njihove supervizija i podrške te nedovoljne satnice za razredništvo.

Svi komentari su uzeti u obzir te će se sukladno primjenjivosti prijedlog preporuka za javne politike nadopuniti kako bi se u konačnici prezentirale donosiocima javnih, posebice obrazovnih politika.

Okrugli stol je održan u sklopu konferencije „Vrednovanje za učenje na višoj razini“ u organizaciji Hrvatskog pedagoško-književnog zbora, ogranka Splitsko-dalmatinske županije (HPKZ OSDŽ) koja se održavala 28. i 29. kolovoza 2023. godine na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu.

Zahvaljujemo organizatoricama konferencije, doc.dr. sc. Sanji Jurić i njenom timu, na pozivu i mogućnosti otvaranja strukturiranog dijaloga te zajedničkom učenju i druženju.