Povratak

Održana su četiri okrugla stola o pravičnosti i uključivosti obrazovanja u Hrvatskoj

U Rijeci je održan okrugli stol o pravičnosti i uključivosti visokog obrazovanja 

U ”Akvariju” Studentskog centra Rijeka na Kampusu Sveučilišta u Rijeci u srijedu, 7. lipnja 2023. održan je okrugli stol ”Unaprjeđenje pravičnosti i uključivosti visokog obrazovanja u Hrvatskoj: preporuke za javne politike” u organizaciji Udruge za razvoj visokoga školstva Universitas iz Rijeke i Instituta za razvoj obrazovanja, dok je Sveučilište u Rijeci poduprlo organizaciju okrugloga stola i uvrstilo događaj u službeni program obilježavanja 50. obljetnice osnutka Sveučilišta u Rijeci.

Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici resornog ministarstva i agencija, predstavnici sveučilišta i njegovih sastavnica i raznih tijela, predstavnici udruga fokusiranih za rad s ranjivim i podzastupljenim skupinama u obrazovanju, predstavnici studenata, studentski pravobranitelji, sveučilišni nastavnici, ali i svi ostali dionici visokog obrazovanja zainteresirani za temu pravičnosti i uključivosti visokog obrazovanja.

U Osijeku je održan okrugli stol o pravičnosti i uključivosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja 

U Osijeku, na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti (FOOZOS) u utorak, 13. lipnja održan je okrugli stol na temu „Prevencija i odgovori na obrazovnu nejednakost na razini ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ u organizaciji FOOZOS-a, Romskog resursnog centra te Nansen dijalog centra Osijek.

Uvodno predavanja o Mreži, rezultate istraživanja o preprekama uključivom ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju te sažetak preporuka Mreže za javne politike predstavili su članovi mreže Thomas Farnell s Instituta za razvoj obrazovanja i Dejana Bouillet s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nakon predstavljanja rezultata istraživanja i preporuka javnih politika održan je strukturirani dijalog sa sudionicima okruglog stola među kojima su bili predstavnici Ureda pravobraniteljice za djecu, Udruge gradova, MZO-a, Nansen dijalog centra Osijek i Romskog resursnog centra.

U Zagrebu je održan okrugli stol o pravičnosti i uključivosti srednjeg obrazovanja 

U Zagrebu, u hotelu Dubrovniku održan je okrugli stol „Unaprjeđenje pravičnosti i uključivosti srednjeg obrazovanja u Hrvatskoj“ u organizaciji Instituta za razvoj obrazovanja.

Uvod te probleme, čimbenike i prepreke za pravično i uključivo srednje obrazovanje predstavili su članovi Instituta za razvoj obrazovanja Ana Skledar Matijević i Thomas Farnell. Josip Šabić i Iris Marušić s Instituta za društvena istraživanja Zagreb predstavili rezultate kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja provedenim među učenicima i nastavnicima dvadesetak srednjih škola s područja cijele Republike Hrvatske.

Eli Pijaca Plavšić iz Foruma za slobodu odgoja predstavila je sažetak preporuka javnih politika za srednje obrazovanje nakon čega je održan strukturirani dijalog sa sudionicima među kojima su bili predstavnici Nacionalnog centra za vanjsko obrazovanje, Ureda pravobraniteljice za djecu, Centra za mirovne studije, Akademije za politički razvoj te ravnatelji odnosno ravnateljice triju srednjih škola s područja Sisačko-moslavačke županije.

U Zagrebu je održan okrugli stol o unaprjeđenju pravičnosti i uključivosti obrazovanja odraslih

U organizaciji Instituta za razvoj obrazovanja, Tematska mreža Cjeloživotno obrazovanje za sve organizirala je još jedan okrugli stol. Ponovo smo se našli u Zagrebu, u hotelu Dubrovniku te razgovarali na temu „Unaprjeđenje pravičnosti i uključivosti obrazovanja odraslih u Hrvatskoj“.

Uvod i predstavljanje okvira za analizu i preporuke održao je Thomas Farnell s Instituta za razvoj obrazovanja, a Teo Matković i Katarina Jaklin s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu predstavili su rezultate istraživanja o preprekama većem uključivanju odraslih u obrazovanje u Hrvatskoj. Tihomir Žiljak sažeo je analizu snaga i problema sustava te u konačnici predstavio preporuke za javne politike ove radne skupine Mreže.

Nakon predstavljanja dvogodišnjeg rada mreže na identificiranju i analizi prepreka većem uključivanju odraslih u obrazovanje u Hrvatskoj, proveden je konstruktivni strukturirani dijalog o izloženim preporukama sa sudionicima okruglog stola. Među ostalima, na okruglom stolu prisustvovali su predstavnici Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Akademije za politički razvoj te Udruge roditelja „Korak po korak“.