Povratak

Objavljene preporuke Mreže

Mreža Cjeloživotno učenje za sve će u periodu od 3. do 20. listopada 2023. objaviti seriju publikacija s analizama i preporukama za unaprjeđenje pravičnosti i uključivosti na svakoj razini obrazovanja (rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, te visoko obrazovanje i obrazovanje odraslih). Preporuke će također biti predstavljene u četvrtak 26. listopada 2023. na završnoj konferenciji projekta u Zagrebu.

U protekle tri godine, Mreža je provela šest istraživanja o obrazovnim nejednakostima na svim razinama obrazovanja u Hrvatskoj, obuhvaćajući više od 2.500 anketiranih sudionika te više od 300 sudionika fokus grupa i intervjua. Na temelju nalaza istraživanja Mreže, ali i drugih relevantnih istraživanja i izvješća u tom području, izrađene su preporuke koje su bile predmet javnih rasprava s 270 dionika sustava obrazovanja.

Poveznice na do sada objavljene preporuke nalaze se niže u tekstu: