Povratak

Završna konferencija Mreže

Završna konferencija projekta Mreže Cjeloživotno učenje za sve, pod nazivom Obrazovne nejednakosti u Hrvatskoj: izazovi sadašnjosti, rješenja za budućnostodržala se u četvrtak 26. listopada 2023. od 9:30 do 14:30 sati u prostorijama HUB385 (Ulica Franje Petračića 6, 10000, Zagreb) u organizaciji Mreže Cjeloživotno učenje za sve.

U protekle tri godine Mreža je provela šest istraživanja o obrazovnim nejednakostima na svim razinama obrazovanja, od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja do visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Istraživanja su obuhvatila više od 2.500 anketnih ispitanika i 300 sudionika fokus grupa i intervjua. Na temelju nalaza istraživanja Mreže izrađene su preporuke koje su bile predmet javnih rasprava s 270 dionika sustava obrazovanja.

Završna konferencija Mreže predstavila je rezultate i preporuke stručnoj i široj javnosti te otvoriti raspravu o javnim politikama vezanim uz smanjivanje obrazovnih nejednakosti, posebice u sklopu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja do 2027. godine.

Na konferenciji su sudjelovali predstavnike državnih institucija, lokalne i područne samouprave, znanstvene zajednice, obrazovnih ustanova, organizacija civilnog društva i medija, s kojima se nadamo da kroz daljnju suradnju i dijalog pridonesemo unaprjeđenju pravičnosti i uključivosti obrazovnog sustava u Hrvatskoj.