Povratak

Priopćenje: Hrvatskoj hitno treba uključiviji obrazovni sustav

Objavljuje se serija preporuka najveće nacionalne koalicije stručnjaka za prevenciju obrazovnih nejednakosti od rane i predškolske do odrasle dobi

Diljem Hrvatske, djeca, mladi i odrasli iz skupina u nepovoljnom položaju imaju otežan pristup obrazovanju, niži stupanj dobrobiti tijekom obrazovnog procesa te niža obrazovna postignuća. Ovo su nalazi novih istraživanja Mreže Cjeloživotno učenje za sve, koja okuplja 60 stručnjaka iz znanosti, obrazovanja i civilnog društva te koja zaključuje da Hrvatska treba poduzeti hitne mjere za stvaranje uključivijeg obrazovnog sustava. Danas Mreža objavljuje preporuke na razini cijelog obrazovnog sustava. U sljedećim tjednima će se objaviti serija analiza i preporuka za unaprjeđenje pravičnosti i uključivosti na svakoj razini obrazovanja (rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, te visoko obrazovanje i obrazovanje odraslih).

Sažetak preporuke Mreže su objavljene na ovoj poveznici

Obrazovne nejednakosti imaju negativan utjecaj na pojedince i društvo u cjelini (na zaposlenost, kriminal, zdravlje i zadovoljstvo životom). Nedavni događaji poput pandemije COVID-19, potresa, te nove “krize troškova života” dodatno otežavaju životne uvjete onih skupina koje su već u nepovoljnom položaju, te otežavaju rad obrazovnih radnika/djelatnika da odgovore na takve izazove.

Mreža Cjeloživotno učenje za sve provodi najveću inicijativu za sustavno bavljenje obrazovnim nejednakostima u Hrvatskoj. U protekle tri godine, Mreža je provela šest istraživanja o obrazovnim nejednakostima na svim razinama obrazovanja u Hrvatskoj, obuhvaćajući više od 2.500 anketiranih sudionika te više od 300 sudionika fokus grupa i intervjua. Na temelju nalaza istraživanja Mreže, ali i drugih relevantnih istraživanja i izvješća u tom području, izrađene su preporuke koje su bile predmet javnih rasprava s 270 dionika sustava obrazovanja.

Među ključnim preporukama za pravičniji i uključiviji sustav obrazovanja su osiguravanje

  • primjerene financijske potpore za djecu, mlade i odrasle iz skupina u nepovoljnom položaju,
  • dodatne podrške polaznicima obrazovanja za savladavanje zahtjeva obrazovnih programa,
  • dodatne podrške obrazovnim radnicima za rad sa skupinama u nepovoljnom položaju.

Mreža također zagovara donošenje nacionalnog plana za pravičnost i uključivost u cijelom obrazovnom sustavu i provedbu nacionalnog programa za dobrobit u obrazovnim ustanovama.

Mreža vjeruje da se putem suradnje vlade, lokalne i područne samouprave, znanstvenika, obrazovnih ustanova i organizacija civilnog društva mogu ostvariti iznesene preporuke, te da bi takva poboljšanja sustava znatno pridonijela da djeca, mladi i odrasli u Hrvatskoj imaju doista jednake obrazovne prilike.