Povratak

Priopćenje: Veća dostupnost vrtića – nužna, ali nedovoljna za smanjivanje obrazovnih nejednakosti

Nove preporuke stručnjaka naglašavaju važnost sustavne podrške odgojiteljima za rad s djecom iz skupina u nepovoljnom položaju

Novoobjavljena analiza Mreže Cjeloživotno učenje za sve, koja okuplja 60 stručnjaka za prevenciju obrazovnih nejednakosti, naglašava da su obrazovne nejednakosti na razini ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (RPOO) gorući problem koji je potrebno hitno riješiti. Mreža pozdravlja paket mjera i investicija Vlade RH namijenjenog povećanju obuhvata djece programima RPOO, ali naglašava nužnost donošenja dodatnog paketa mjera za osiguravanje dobrobiti i postignuća za svu djecu u sustavu RPOO-a. Nalazi istraživanja pokazuju da je najmanje 30% djece koja već pohađaju vrtiće u nepovoljnom položaju zbog razvojnih, zdravstvenih, obiteljskih ili drugih rizika, a da su odgojitelji nezadovoljni podrškom koju obrazovni sustav pruža za uključiv rad s djecom. Bez sustavne podrške odgojiteljima Hrvatska neće biti u mogućnosti osigurati kvalitetan i uključiv RPOO za svu djecu, što će dovesti do nejednakosti u njihovom daljnjem obrazovanju.

Analiza i preporuke za javne politike dostupne su ovdje.

U usporedbi s drugim zemljama Europske unije, u Hrvatskoj se u RPOO najmanje uključuju djeca iz obitelji u nepovoljnom položaju zbog izloženosti riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Istraživanja pokazuju kako djeca koja pohađaju kvalitetne programe RPOO-a i dulje vrijeme pohađaju ustanovu RPOO-a kasnije ostvaruju bolje rezultate u školi.

Mreža Cjeloživotno učenje za sve provodi najveću inicijativu za sustavno bavljenje obrazovnim nejednakostima u Hrvatskoj. U protekle tri godine članovi Mreže proveli su istraživanja o iskustvima odgojitelja  i stručnog osoblja vezanim uz obrazovne nejednakosti u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, obuhvaćajući više od 1.200 anketnih ispitanika te više od 70 sudionika fokus grupa i intervjua. Na temelju analize rezultata izrađene su preporuke za pravičniji i uključiviji sustav RPOO-a, među kojima su:

  • osigurati nacionalno financiranje roditeljske participacije u programima RPOO-a za djecu koja žive u riziku od siromaštva najmanje dvije godine prije početka obveznog obrazovanja
  • unaprijediti kompetencije odgojitelja za uključiv rad s djecom u nepovoljnom položaju kroz inicijalno obrazovanje te kontinuirano profesionalno usavršavanje
  • unaprijediti povezivanje RPOO-a i sektora koji pružaju usluge iz domene rane intervencije u djetinjstvu (socijalna skrb, zdravstvo i civilno društvo).

Preporuke Mreže komplementarne su Nacionalnom planu razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. koji uključuje mjeru „Povećati dostupnost i uključivost RPOO-a djeci iz različitih JLP(R)S-ova, kao i djeci u nepovoljnom položaju“ (1.5). Mreža smatra da se putem razmjene znanja i suradnje vlade, lokalne i područne samouprave, istraživača, obrazovnih ustanova i organizacija civilnog društva mogu ostvariti iznesene preporuke te da bi takva poboljšanja sustava znatno pridonijela prevenciji nejednakosti u RPOO-u.

______________

U iduća dva tjedna Mreža nastavlja s objavom preporuka za prevenciju nejednakosti u osnovnoškolskom, srednjoškolskom i visokom obrazovanju te obrazovanju odraslih.
Preporuke će biti predstavljene i na
završnoj konferenciji Mreže, 26. listopada 2023. u Zagrebu.