Povratak

Održana serija radionica za izradu policy preporuka

Serija radionica za analizu problema u području nejednakosti u Hrvatskoj te za izradu preporuka za unaprjeđenje javnih politika za bolje odgovaranje na te izazove

U razdoblju od 15. rujna do 20. listopada 2022. održana je serija 5 radionica za analizu problema u području nejednakosti u Hrvatskoj te za izradu preporuka za unaprjeđenje javnih politika za bolje odgovaranje na te izazove.

Na svakoj od 5 radionica je sudjelovalo 6-12 članova radnih skupina projekta za sljedeće razine obrazovanja:

  • rani i predškolski odgoj i obrazovanje
  • osnovno obrazovanje
  • srednje obrazovanje
  • visoko obrazovanje
  • obrazovanje odraslih

Analiza problema je bila temeljena na rezultatima prvog istraživanja Mreže o stavovima dionika o obrazovnim nejednakostima, kao i na rezultatima drugih istraživanja u ovom području. Izrađene preporuke će biti predmet strukturiranog dijaloga s dionicima i zatim s donositeljima odluka.