Povratak

Održane nove edukacije Mreže

Članovi Mreže Cjeloživotno učenje za sve održali su dvije edukativne radionice Mreže, 12. i 17. siječnja 2023. u online formatu.

Teme prve radionice bile su „Inkluzivno vođenje škola“ i „Institucionalni otpori uvođenju inkluzije u škole i vrtiće“. Članica Mreže Eli Pijaca (Forum za slobodu odgoja) izložila je nalaze istraživanja i projekta o dimenzijama i kompetencijama inkluzivnog vođenja škole od strane ravnatelja te je zaključeno kako inkluzivnom školskom kulturom osigurava akademski i socio-emocionalni rast svih učenika, a prije svega marginaliziranih učenika. Članica Mreže Sanja Brajković (Institut za razvoj obrazovanja) izložila je teorijski okvir o mogućim otporima unaprjeđenja inkluzivnosti odgojno-obrazovnog sustava.

Tema druge radionice bila je „Javne politike i procjena društvenog utjecaja“ koju je održala članica Anka Kekez Koštro s Fakulteta političkih znanosti. Radionica je dala cjeloviti pregled metoda i faza oblikovanja i donošenja javnih politika i procjene njihovih društvenih utjecaja.