Povratak

Održane edukacije o obrazovnim istraživanjima i statistikama

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu održao je dvije edukativne radionice za članove Mreže Cjeloživotno učenje za sve.


Tema prve edukacije (održane 07.07.2022.) bila je „Obrazovni sustav; istraživačke metode u obrazovanju s fokusom na sociološki relevantnim objašnjenjima obrazovnih nejednakosti“. Cilj edukacije bio je upoznavanje sudionika s najvažnijim sociološkim konceptima koji adresiraju obrazovne nejednakosti. Isti su se povezali s istraživačkim nalazima IDIZ-a te na toj osnovi su se teorijski uvidi dodatno pojasnili na temelju empirijskih istraživanja.


Tema druge edukacije (održane 09.09.2022.) bila „Glavni statistički pokazatelji i redovna istraživanja u području obrazovanja: Hrvatski izvori i europska perspektiva“. Radionica, koju je vodio Teo Matković, dala je pregled središnjih EU pokazatelja i ciljeva – te izvora i istraživanja na kojima se temelje. Oslikala se ekologija (dostupnih) podatkovnih izvora i obrisi njihova sadržaja, te sudionici su prodiskutirali potrebne/relevantne izvore za vlastite zagovaračke/intervencijske potrebe, kao i nedostatke postojećih izvora.