Povratak

Preporuke Mreže prihvaćene u eSavjetovanju za nove strateške dokumente

Mreža Cjeloživotno učenje za sve nastavlja svoje zagovaračke aktivnosti.

U sklopu eSavjetovanja o Nacionalnom planu zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2022. do 2027. i Nacionalnom planu razvoja sustava obrazovanja do 2027. Mreža je nastavila zagovarati jasnije uvođenje načela pravičnosti i uključivosti.

U konačne rezultate eSavjetovanja o Nacionalnom planu zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2022. do 2027. u potpunosti su prihvaćene većina preporuka Mreže koje se tiču povećanja završnosti unaprjeđenjem i osiguravanjem kvalitete, relevantnosti i dostupnosti visokog obrazovanja, povećanja udjela odraslog stanovništva u procesima cjeloživotnog obrazovanja, poboljšanja odgojno-obrazovnih ishoda i kvalitete, učinkovitosti, efikasnosti i pravednosti sustava osnovnoškolskog i općeg srednjoškolskog obrazovanja.

U konačne rezultate eSavjetovanja o Nacionalnom planu razvoja sustava obrazovanja do 2027. u potpunosti su prihvaćeni prijedlozi izmjena terminologije koja se tiče jednakosti prilika u obrazovanju radi usklađivanja Nacionalnog plana sa službenim hrvatskim prijevodima dokumenata Europske unije.