Povratak

Održane dvije edukativne radionice o politikama za djecu

Mreža Cjeloživotno učenje za sve organizirala je 29.3.2022. dvije edukativne on-line radionice na temu lokalnih politika za djecu i politika za ranu intervenciju u djetinjstvu.

Prvu radionicu održala je voditeljica programa i suradnica na programima iz Udruge roditelja Korak po korak – Martina Podobnik, koja je kroz prezentaciju i grupnu diskusiju sudionike pobliže upoznala s temom zagovaranja prava djece s pregledom i kritičkim osvrtom na politike za djecu na RH i EU razini uz osvrt na iskustva sudjelovanja URKPK u različitim zagovaračkim aktivnostima. Zaključeno je da su za zagovaranje najpogodniji multimedijalni materijali (filmovi, video, predstave) jer su zanimljivi i učinkovito prenose ključne poruke ciljanim skupinama, ali i donositeljima politika. Spomenut je i Alternativni izvještaj o pravima djece koji je važan zagovarački alat i najdirektnija veza s politikama. Za kraj je istaknuta uspješna suradnja s gradskim vlastima u Sv. Ivanu Zelini, Belišću i Vukovaru gdje je izrađen Akcijski plan za djecu.

Drugi je dio radionice održan od strane Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) na temu lokalnih politika za ranu intervenciju u djetinjstvu. Temu su predstavile prof. dr. sc. Marta Ljubešić, predsjednica Upravnog odbora Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu i Marina Šimanović, izvršna direktorica Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu. Opisana su iskustva sudionika s obiteljima koje imaju dijete čija razvojna putanja nije tipična te potrebe djeteta u dobi od 0 do 3 godine, uz uvodnu diskusiju gdje su sudionici naveli više osobnih primjera susretanja sa situacijama gdje roditelji djece s raznim teškoćama nisu dobivali adekvatnu podršku sustava. Naglašeno je kako je podrška usmjerena na dijete kao terapija zastarjeli koncept, no takvoj djeci treba holistički pristup jer u najranijoj dobi ona ipak uče temeljem podražaja iz okoline. Nakon još navedenih primjera iz prakse, istaknuta je ciljana skupina, a to su djeca s razvojnim rizicima.

Usluge rane intervencije u Hrvatskoj pružaju različite ustanove iz svih sustava (zdravstveni sustav, sustav socijalne skrbi, sustav odgoja i obrazovanja, civilni i privatni sektor), ali i dalje ne postoji jasan koncept o ranoj intervenciji u djetinjstvu (RID). Rana intervencija trebala bi biti međusektorski, interdisciplinarni, nacionalni sustav specijalizirane podrške i usluga za djecu kod koje su prisutni razvojni rizici ili teškoće kao i za njihove obitelji.