Povratak

Objavljen članak s reakcijom Mreže u Jutarnjem Listu

U četvrtak, 7. rujna 2023., izašao je članak u Jutarnjem Listu za koji su članovi Mreže Cjeloživotno učenje za sve dali izjavu.

Članak se bavio temom odluke škole koja je, u dogovoru s roditeljima, ali bez odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja, uvela interni eksperimentalni program odvojene nastave iz kemije, fizike i tjelesne kulture –  za nastavu kemije i fizike škola je spojila nadarene učenike iz dva razredna odjela u jedan, a ostale đake u drugi odjel, dok je za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture podjela obavljena prema spolu.

Članovi Mreže, Eli Pijaca Plavšić (iz Foruma za slobodu odgoja) i Thomas Farnell (iz Instituta za razvoj obrazovanja), dali su izjavu vezano uz ovaj slučaj koja slijedi u nastavku:

“Mreža Cjeloživotno učenje za sve zalaže se da sustav obrazovanja u Hrvatskoj bude pravičan i uključiv. To znači da se trebaju osigurati uvjeti (na razini sustava ali i obrazovne ustanove tj. škole) za jednak pristup i za dobrobit i postignuće svih učenika u obrazovnom procesu.

Prakse koje dijele učenike u različite skupine prema karakteristikama učenika (npr. rod, jezik, etnicitet i dr.) ili njihovim sposobnostima nisu u skladu s takvim principom pravičnosti i uključivosti, i mogu imati negativno posljedice upravo za dobrobit i postignuće djece.

Iako ne poznajemo specifičnosti OŠ iz Sibinja ili modela koji su predložili, važno bi bilo osigurati da takve inicijative na razini pojedinih škola zaista doprinose unaprjeđenju dobrobiti i postignuću svih učenika, a ne samo određenih skupina učenika. Naime, izdvajanjem učenika prema uspjehu na nekom testiranju, u ovom slučaju rezultatima nacionalnih ispita, dugoročno može utjecati na njihovu stigmatizaciji koja nije samo od strane drugih učenika ili nastavnika već i na smještanje samih sebe u određenu kategoriju (u ovom slučaju lošijeg učenika). U konačnici to može negativno utjecati na njihovu motivaciju i samopouzdanje te ih zaustaviti na nekom željenom obrazovnom putu. Stoga se Mreža Cjeloživotno učenje za sve primarno zalaže za borbu protiv nejednakosti u obrazovanju što se odnosi na to da svaki učenik može i mora imati otvorene obrazovne puteve te jednaku priliku za napredak i ostvarivanje svojih punih potencijala.“